הפצה

מגיעים לכל מקום
בשבע - השבועון לציבור הדתי מופץ בחינם מדי כל סוף שבוע ב105,000 עותקים בכל רחבי הארץ בריכוזי אוכלוסיה מגוונים.
העיתון מופץ בכ-1,600 נקודות חלוקה ארציות, ובחלוקה פרטנית בתיבות דואר בריכוזי אוכלוסיה דתית.
מחלקת ההפצה של העיתון בנויה ממערך הפצה שלם הכולל בקרים, אנשי שטח, ומענה אנושי על מנת שכל עיתון יגיע ליעדו ויופץ כראוי.
מחלקת ההפצה מתעדכנת באופן שוטף על מצב נקודות החלוקה ותפוצת העיתונים על ידי קוראים ומנהלי נקודות חלוקה הרואים בהפצת העיתון ומשנתו ערך מרכזי בתקשורת הישראלית
מחלקת הפצה:  03-9185545
פקס: 03-9237777
hafatza@besheva.co.il

צרו קשר